تاریخ امروز : یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ساعت : ۱۳:۱۳:۱۸

بیمارستان مجازی | پرسش،پاسخ و مشاوره آنلاین با پزشک

آپلود عکس

سلامت روان نوجوانان

0
سلامت روان نوجوانان
سلامت روان نوجوانان

دوره ی کودکی یکی از شیرین ترین دوران های زندگی است که در این دوران سعی می شود بسیاری از آموزش هایی را که موجب ادامه حیات کودک می شودرا به وی اموزش داد اما پس از گذراندن این دوران شیرین کودکان وارد یک دوره ی جدید و پر مخاطره ی دیگری به نام نوجوانی می شوند. این دوران یکی از دوران های پر خطرو ریسک پذیر محسوب می شود بسیاری از نوجوانان دراین دوران بی پروا می شوند و به دنبال خطر می روند و بیشتر حس جستجو و کنجکاوی انها فعال می شود. بیشتر نوجوانان در این سن به دنبال خطر می روند و خود را در محیط های پر خطر قرار می دهند تا در صورت مواجه شدن با آنها بتوانند تجربیات کافی را کسب نمایند و در آینده نیز آنها را به کار بگیرند. در ادامه در رابطه با خصلتی که موجب واکنش بیشتر آنها در برابر خطرات می گردد صحبت شده است.
بر اساس مطالعه ای که در مجله اطفال امریکا به چاپ رسیده است، خوش بینی موجب بهبود سلامت روانی و رفتار نوجوانان به ویژه در برابر علایم افسردگی می شود.

برای انجام این تحقیق ۵۶۳۴ دانش آموز بین سنین ۱۲ تا ۱۴ سال در طی ۳ سال از لحاظ شیوه تفکر خوش بینانه، مشکلات عاطفی، سوء مصرف مواد و رفتارهای ضد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. در طی دوره مطالعه سطح خوش بینی پسران ثابت باقی ماند اما در دختران با کاهش همراه بود. نتایج نشان داد که نوجوانان خوش بین در برابر عوامل خطرساز سلامتی واکنش بهتری داشته اند.

نکته مهم تر این که خطر بروز افسردگی در نوجوانان خوش بین نسبت به سایر افراد، ۵۰ درصد کمتر بود. همچنین مشخص شد که خوش بینی یک عامل محافظتی در برابر سوء مصرف مواد و رفتارهای ضد اجتماعی مانند دزدی، خشونت فردی و صدمه رساندن به دیگران است.

متخصصان معتقدند گرچه خوش بینی یک عامل محافظتی در برابر عوامل خطرساز سلامتی برای نوجوانان به شمار می رود، اما نمی توان آن را یک علاج و راه حل قطعی دانست. انجام مداخلات پیشگیرانه و طرح تمهیدات اجتماعی برای مراقبت از نوجوانان ضروری به نظر می رسد.

اشتراک.

درباره نویسنده

پاسخ دهید