تاریخ امروز : جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ساعت : ۰۸:۵۳:۱۷

بیمارستان مجازی | پرسش،پاسخ و مشاوره آنلاین با پزشک

آپلود عکس

بررسی تطبیقی بروندادها و همکاری های علمی کشورهای جهان

0
بررسی تطبیقی بروندادها و همکاری های علمی کشورهای جهان
بررسی تطبیقی بروندادها و همکاری های علمی کشورهای جهان

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی بروندادها و همکاری های علمی کشورهای جهان در حوزه مهندسی پزشکی، در نمایه استنادی علوم
چکیده مقاله:
مقدمه: با توجه به اهمیت مهندسی پزشکی و ارتباط تنگاتنگ آن با سلامت جامعه و تعیین جایگاه ایران در جهان در این حوزه از علم، پژوهش حاضر با هدف مقایسه بروندادهای علمی کشورهای جهان و همکاری های علمی آنها در حوزه مهندسی پزشکی و در نمایه استنادی علوم، بین سال های ۲۰۰۲-۲۰۱۱ میلادی صورت گرفته است.
روش بررسی: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و نوع مطالعه کاربردی بوده است. و در آن از شاخص های علم سنجی استفاده شده است. جامعه پژوهش، تعداد ۱۲۰۴۴ برونداد تحقیقاتی و دانشگاهی در حوزه مهندسی پزشکی بود که در نمایه استنادی علوم از پایگاه Web of Science، بین سال های ۲۰۰۲ – ۲۰۱۱ میلادی نمایه شده است. برای استخراج داده ها، از نسخه ۵٫۷ پایگاه Web of Science و برای شمارش و تحلیل داده ها از برنامه Excel استفاده شد.
یافته ها: کشورهای آمریکا (۴۴۲۷)، چین (۹۹۰)، آلمان (۸۶۹)، کانادا (۸۱۸) و انگلستان (۷۵۴)، بیشترین بروندادهای علمی مهندسی پزشکی را دارا بودند. بیشترین حوزه های موضوعی به علم مواد (۵۸۹۶)، بیوفیزیک (۱۹۰۴) و علوم ورزشی (۸۶۳)، تعلق داشت. تمایل حوزه های موضوعی برتر، به همکاری با بیش از چهار نویسنده بود. آمریکا با ۱۲۰۷ همکاری مشترک، آلمان (۴۸۴)، انگلستان (۴۷۸)، چین (۳۴۱) و کانادا (۳۳۵)، بیشترین سهم همکاری در مدارک علمی مهندسی پزشکی را داشتند. Elsevier، Wiley-Liss، Springer و IEEE، به عنوان فعال ترین ناشران، شناخته شدند. نویسندگان برتر جهان از آمریکا، پرتغال و هلند بودند. تعداد مدارک ۴ و ۳ نویسنده، به ترتیب با ۲۲۶۸ و ۲۱۹۰ مدرک، بیش از بقیه بود. مراکز تحقیقی برتر جهان عبارت بودند از: دانشگاه Calif System آمریکا، دانشگاه Montreal کانادا، دانشگاه Harvard آمریکا و دانشگاه Toronto کانادا. ایران (۵۵ مدرک) در بین نود کشور، رتبه ۲۸ جهانی و رتبه سوم آسیای جنوب غربی را در مهندسی پزشکی به دست آورد.
نتیجه گیری: در این پژوهش، ارتباط معناداری بین تعداد نویسندگان مقالات و تعداد آثار علمی نویسندگان با میزان جذب استناد وجود نداشته است. پرتولیدترین کشورها مشارکت علمی بیشتری با دیگر کشورها داشته اند. بنابراین، بین میزان تولیدات و همکاری های علمی کشورها، رابطه مستقیم وجود داشته است. مهندسی پزشکی به دلیل ماهیت بین رشته ای آن، متخصصان و گروه های علمی متعددی را به همکاری خواهد طلبید و میزان همکاری های علمی این حوزه هر روز بیشتر می شود. در مجموع، رشد تولیدات و همکاری های گروهی پژوهشگران مهندسی پزشکی در جهان، روند تصاعدی داشته و تحقق آرمان های علمی کشورمان، حمایت ها و برنامه های جدی تر متخصصان و دولت را می طلبد.

دانلود این مقاله از لینک زیر…

دانلود از لینک مستقیم

اشتراک.

درباره نویسنده

پاسخ دهید