تاریخ امروز : یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ساعت : ۱۳:۱۳:۱۲

بیمارستان مجازی | پرسش،پاسخ و مشاوره آنلاین با پزشک

آپلود عکس

مهارتهای فراشناختی و شناختی دانشجویان پزشکی و مهندسی پزشکی

0
مهارتهای فراشناختی و شناختی دانشجویان پزشکی و مهندسی پزشکی
مهارتهای فراشناختی و شناختی دانشجویان پزشکی و مهندسی پزشکی

عنوان مقاله: مهارتهای فراشناختی و شناختی دانشجویان پزشکی و مهندسی پزشکی
چکیده مقاله:
استعدادهای فراشناختی به استعداد درک و کنترل مطلب مورد یادگیری گفته می‏شود. در این پژوهش مفهوم اصلی فراشناخت متشکل از دو عامل اصلی دانش شناخت و تنظیم شناخت، ارتباط آماری بین دانش شناخت و تنظیم شناخت و ارتباط بین دو عامل اصلی فراشناخت (دانش شناخت و تنظیم شناخت) با ارزشهای تجربه شده عملکرد فراشناختی  و شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

روش تحلیل در این پژوهش تحلیل کواریانس، مورد خاص تحلیل عامل تأییدی با استفاده از برنامه Amos است. آزمون نیکویی برازش برای دانشجویان پزشکی و مهندسی نشان داد که اختلاف بین کواریانس‌های پیش‌بینی شده توسط مدل و نمونه‌های مشاهده شده معنی‌دار نیست. بنابراین ، مدل دو عاملی (دانش شناخت و تنظیم شناخت) مناسب است. نتایج برای دانشجویان پزشکی و مهندسی پزشکی مشابه است. این تشابه استواری دو آزمایش را نشان می‌دهد. دو عامل با یکدیگر همبستگی بالایی دارند. رابطه بین دانش شناخت و تنظیم شناخت با ارزشهای تجربه شده عملکرد فراشناختی (استعداد تخمین نمره امتحانی پیش از امتحان پایان ترم و استعداد تخمین نمره امتحانی پس از امتحان پایان ترم) معنی‌دار بود. رابطه معنی‌دار بین دانش شناخت و عملکرد شناختی (نمره امتحان پایان ترم) برای دانشجویان دانشکده پزشکی و تنظیم شناخت و عملکرد شناختی (نمره امتحان پایان ترم) برای دانشجویان مهندسی نشان داد که دانشجویان پزشکی با عملکرد بهتر از استعدادهای ادراکی بالاتری برخوردارند و دانشجویان مهندسی با عملکرد بهتر از استعدادهای تنظیمی بالاتری برخوردارند. یافته‌های تحقیق نشان داد که این دو گروه تلاش ذهنی و رفتار ذهنی متفاوت دارند، ولی استعدادهای فرا شناختی‌شان تأثیر چشمگیری در دستاوردهای آموزشی‌شان دارد.

دانلود این مقاله از لینک زیر…

دانلود از لینک مستقیم

اشتراک.

درباره نویسنده

پاسخ دهید