تاریخ امروز : یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ساعت : ۱۳:۱۰:۱۸

بیمارستان مجازی | پرسش،پاسخ و مشاوره آنلاین با پزشک

آپلود عکس

آموزش کامل کالیبراسیون دستگاه الکتروکوتر

0
آموزش کامل کالیبراسیون دستگاه الکتروکوتر

آموزش کامل کالیبراسیون دستگاه الکتروکوتر

امروزه برای برش ها و انعقاد های حساس و از روش های جدیدی در جراحی استفاده میکنند، که این روش با استفاده از دستگاه الکتروکوتر یا چاغوی جراحی الکتریکی صورت می گیرد.دستگاه الکتروکوتر با استفاده از جریان فرکانس بالا برش ایجاد می کند. دستگاه الکتروکوتر به دو قسمت بایپولار و منوپلار قرار گرفته است.

در الکترو کوتر عملکرد منوپلار به این گونه است که دستگاه جریانی تولید می کند که این جریان از طرف الکترود فعال به بافت هدایت می شود. این جریان از بدن عبور می کند و از طریق الکترود بازگشتی بیمار به دستگاه بر می گردد.

در الکتروکوتر بایپولار برای بریدن بافت به کار میرود. زیرا این جریان از یک ولتاژ پایین تولید شده و باعث انعقاد خون بدون لخته شدن اضافی بافت میشود و در این روش نیازی به الکترود بازگشتی بیمار نیست.
چگونگی اتصال این الکترودها و معیوب نبودن آنها و صحت عملکرد خروجی دستگاه بر عملکرد آن تأثیرگذار است. عدم کارکرد صحیح دستگاه دارای عوارض زیر است.
-سوختگی به علت از بین رفتن بخشی از صفحه بیمار، در این حالت با کاهش مساحت، چگال جریان زیاد گشته و باعث ایجاد سوختگی در محل تماس صفحه با بدن بیمار خواهد شد.
– نشتی جریان HF که باعث سوختگی بیمار میگردد.
رسم منحنی مشخصه عملکرد دستگاه بر اساس خروجی دستگاه (توان) برحسب مقاومتهای متفاوت ضروری است. دستگاه الکتروکوتر دارای سطح خطر بالاست و در نگهداشت پیشگیرانه و کالیبراسیون از برنامه ۶ ماهه Minor و ۱۲ ماهه Major باید استفاده شود.
پارامترهای مهم جهت تست و آزمون کالیبراسیون:
– بررسی نشتی جریان فرکانس بالا،
– بررسی خروجی ژنراتور در یک مقاومت ثابت،
– بررسی خروجی ژنراتور با تغییر مقاومت به منظور مطالعه فنی عملکرد دستگاه در ماکزیمم توان و ۵۰% آن جهت مطابقت با منحنی مشخصه عملکرد دستگاه.
– بررسی تماس کامل الکترود غیرفعال (CQM: Contact Quality Monitoring)
– بررسی برقراری کامل الکترودهای فعال و غیرفعال.

تجهیزات مورد نیاز جهت انجام آزمونهای کمی کالیبراسیون و نگهداشت پیشگیرانه (PM):

۱- آنالایزر دستگاه الکتروکوتر
۲- اندازهگیر جریان نشتی یا آنالایزر ایمنی الکتریک
۳- اهممتر اندازهگیر مقاومت زمین
۴- اهممتر اندازهگیر مقاومت بالا (۲۰ مگا اهم)
۵- پروب اسیلوسکوپ ولتاژ بالا (فقط در تستهای پذیرش)

با توجه به آنکه به مرور زمان ممکن است صفحه بیمار آسیب ببیند و این صدمهدیدگی با چشم قابل رؤیت نیست و تنها اثر آن سوختگی و التهاب پوست بدن بیمار در محل تماس الکترود است به علت کاهش سطح تماس، ضروری است این صفحه از لحاظ رسانا بودن در تمام قسمتها تست شود. با آزمایش CQM توسط کالیبراتور الکتروشوک میتوان این مسأله را با دقت بسیار بررسی نمود. همچنین کالیبراتورها معمولاً قابلیت اتصال به اسیلوسکوپ برای بررسی نمودارهای جریان HF را دارا هستند.
برخی از الکتروکوترهای جراحی دارای سیستمی برای چک کردن اتصال میان صفحه الکترود خنثی و بیمار هستند تا در صورت افزایش مقدار مقاومت بین آنها ازحد ایمنی با آلارم مخصوص جراح را مطلع مینماید. همچنین برخی از دستگاههای الکتروکوتر قادرند جریان الکترود خنثی و الکترود فعال را چک نمایند و در صورتی که تفاوت بین آنها زیاد باشد، جراح را مطلع سازند. بدین منظور برخی از کالیبراتورهای الکتورکوتر دارای سیستمی برای صحت موارد فوق هستند. همچنین میتوان یک مقاومت متغیر را برای تست دقیق جریان و توان الکتروکوتر به کالیبراسیون متصل مینماید با استفاده از این روش مقاومتهای بین ۱۰ تا ۵۰۰ اهم تولید کرده و منحنی بهتری برای خروجی دستگاه بهدست میآید.
از دیگر تستهایی که میتوان برای دستگاههای با خروجی ایزوله شده انجام داد، تعیین ایزولاسیون دستگاه است. این تست نباید بر روی دستگاههایی با پلیتهای مستقیماً زمین شده یا پلیتهایی که به زمین از طریق یک خازن متصل هستند، انجام شود. اندازهگیری مقاومت زمین الکترود پلیت نیز اهمیت بسزایی در کارآیی سیستم دارد. در این صورت مقاومت بین الکترود پلیت و پین زمین سیم برق را اندازهگیری کرد. در دستگاههایی زمین مرجع اگر مقدار اندازهگیری کمتر از ۲۰ مگااهم باشد، خازن بین پلیت و زمین داخلی دستگاه معیوب است. ECRI توصیه میکند که دستگاههایی که پلیت آنها مستقیماً زمین هستند با دستگاههایی با خروجی ایزوله شده یا دستگاههای زمین مرجع، جایگزین شوند.
بر اساس استاندارد ANSI/AAMI:HF18-1993 خروجی ژنراتور تا میزان ۹۰% عدد انتخابی قابل است. همچنین بر اساس این استاندارد بررسی خروجی ژنراتور با مقاومت متغیر در حالت بایپولار در محدوده ۱۰۰۰-۱۰ اهم و در حالت منوپلار در محدوده ۲۰۰۰-۵۰ اهم قابل انجام است. همچنین بر اساس استاندارد IEC 601-1 حداکثر جریان نشتی قابل قبول ۴۰ میکروآمپر است. در استاندارد ANSI/AAMI میزان نشتی جریان فرکانس بالا بهصورت تابعی از طول سیم بیان شده است.
آزمونهای کمی لازم در کالیبراسیون و نگهداشت پیشگیرانه و محدوده مجاز آنها در جدول زیر بهطور خلاصه آورده شده است:

شرح آزمون محدوده مجاز

مقاومت زمین بدنه کمتر از ۵/۰ اهم (در بدنه و پدال پایی)
مقاومت زمین پلیت در دستگاههایی که زمین مرجع دارند بیش از ۲۰ مگااهم و در دستگاههایی که خروجی آنها زمین شده است تقریباً ۱۵/۰ اهم
جریان نشتی بدنه کمتر یا مساوی ۳۰۰ مگااهم
توان یا جریان خروجی با توجه به مشخصات سازنده تعیین میشود
ایزولاسیون خروجی کمتر یا مساوی w5

🚫کپی مطالب فقط با ذکر منبع مجاز می باشد🚫

⚙💉⚙ منبع: بیمارستان مجازی

اشتراک.

درباره نویسنده

پاسخ دهید