تاریخ امروز : پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت : ۰۹:۱۸:۵۶

بیمارستان مجازی | پرسش،پاسخ و مشاوره آنلاین با پزشک

آپلود عکس

آموزش کامل کالیبراسیون دستگاه الکتروشوک

0
آموزش کامل کالیبراسیون دستگاه الکتروشوک

آموزش کامل کالیبراسیون دستگاه الکتروشوک

نحوه کالیبراسیون الکتروشوک

به دلیل آنکه دستگاه الکتروشوک جزء دستگاه های پرخطر است، و احتمال بروز هر اتفاق ناهنجاری را شکل میدهد، این دستگاه در بیشتر اوقات حساس در تماس مستقیم با بیمار قرار میگیرد. به همین دلیل باید از لحاظ دقت و صحت عملکرد شامل اهمیت های ویژه باشد، زیرا این دستگاه انرژی بیش از چهارصد ژول را با ولتاژ بیش از ۶ هزار ولت و جریانی بیش از بیست آمپر را به بیمار می دهد.

 • الکتروشوک در سطح خطر بالا قرار دارد. به همین دیل برنامه نگهداشت پیشگیرانه ۱۲ ماهه و ۶ ماهه دارد.
  با استفاده از دستگاه کالیبراتور الکتروشوک کلیه پارامترهای مربوط به مد دفیبریلاتور شامل انرژی، پیک ولتاژ، پیک جریان، طول موج و زمان شارژ قابل اندازه گیری است.
 • با تست این پارامترها، کاربر از میزان انرژی، ولتاژ و جریان موج اطمینان حاصل مینماید. ضمن آنکه طول موج در دو پیک خروجی اندازه گیری میشود (در ۱۰% و ۵۰% از پیک ولتاژ).
 • همچنین کالیبراتور الکتروشوک قابلیت تست زمان شارژ شدن در مد کاردیوورژن را داراست. از آنجایی که در این مد مدت زمان عملکرد الکروشوک بعد از آشکار شدن موج QRS به مرگ و زندگی بیمار می انجامد، دقت و عملکرد دستگاه از لحاظ زمانی دارای اهمیت است.
  در حالت ایده آل (بر طبق استاندارد ANSI/AAMI) پیک سیگنال خروجی دفیبریلاتور باید با تأخیر ۳۰ میلی ثانیه منطبق بر سیگنال R موج ECG باشد.
 • بر اساس این استاندارد میانگین مقاومت بدن ۵۰ اهم در نظر گرفته میشود و در صورت تخلیه انرژی خروجی در مقاومت ۵۰ اهمی میزان اختلاف مجاز انرژی انتخابی نسبت به انرژی واقعی خروجی حدود ۱۵%+-۲ ژول در نظر گرفته میشود.
 • همچنین بر اساس این استاندارد یک دفیبریلاتور باید توانایی دشارژ ۱۵ پالس با مقدار انرژی ماکزیمم را در عرض کمتر از ۵ دقیقه در یک مقاومت ۵۰ اهمی داشته باشد.
 • اندازه گیری مقاومت زمین، جریانهای نشتی بدنه،پیوستگی کابل پدال از دیگر تستهایی که باید به روی دستگاه الکتروشوک انجام گیرد.

 
در هنگام به وجود آمدن فیبریلاسیون بطنی و تاکیکاردی، از حالت دفیبریلاتور و در هنگام به وجود آمدن فیبریلاسیون دهلیزی از حالت کاردیوورژن استفاده میشود. کاردیوورژن وارد نمودن تعداد معینی انرژی الکتریکی (معمولاً به مقدار کم) به قلب در زمان مناسب است. اگر انرژی الکتریکی غیر سینکرونیزه (ناهماهنگ) به بیمار مبتلا به تاکیکاردی فوق بطنی و بطنی داده شود احتمال بروز VF (فیبریلاسیون بطنی) وجود دارد. در این وضعیت، در حالت ایدهآل پیک سیگنال خروجی دفیبریلاتور باید با تأخیر ۳۰ میلیثانیه منطبق بر سیگنال R موج ECG باشد، البته ولتاژ کمتر است. الکتروشوکها وسایل احیاکننده حساسی هستند، خطا یا نقص عملکرد مؤثر آنها به مرگ بیمار منجر شود. دفیبریلاسیون ناموفق ممکن است به علل متعددی از قبیل اعمال نامناسب تکنیک CPR، اشتباه اپراتور، باتریهای معیوب یا خالی شده (معمولترین اشکال الکتروشوکهایی که با باتری کار میکنند.)
اطمینان از سالم بودن دستگاه، صحت عملکرد خروجی آن، ایمن بودن و بررسی وضعیت هشدارها و آلارمهای دستگاه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است که با بازبینی دورهای (نگهداشت پیشگیرانه) و انجام آزمون کالیبراسیون میسر میگردد.

پارامترهای مهم جهت تست و آزمون کالیبراسیون در دستگاه الکتروشوک بهصورت زیر است:

– بررسی میزان انرژی خروجی دستگاه
– بررسی زمان شارژ
– بررسی زمان تخلیه انرژی نسبت به نقطه R در موج قلبی
– بررسی عملکرد صحیح دستگاه در حالت سینکرون
– بررسی تمام پارامترهای ذکر شده در چند نوع آریتمی

تجهیزات مورد نیاز جهت انجام تستهای کالیبراسیون و PM:

۱- آنالایزر الکتروشوک
۲- سیمولاتور ECG برای بعضی آزمونها، ضربانها و دامنههای خروجی کالیبره شده مورد نیاز است.
۳- اهممتر اندازهگیری مقاومت زمین
۴- اندازهگیر جریان نشتی یا آنالایزر ایمنی الکتریکی
۵- کرونومتر یا ساعت ثانیه شمار

با استفاده از دستگاه کالیبراتور الکتروشوک کلیه پارامترهای مربوط به مد دفیبریلاتور شامل انرژی، پیک ولتاژ، پیک جریان، طول موج و زمان شارژ قابل اندازهگیری است.
با تست این پارامترها، کاربر از میزان انرژی، ولتاژ و جریان موج اطمینان حاصل مینماید. ضمن آنکه طول موج در دو پیک خروجی اندازهگیری میشود (در ۱۰% و ۵۰% از پیک ولتاژ). همچنین کالیبراتور الکتروشوک قابلیت تست زمان شارژ شدن در مد کاردیوورژن را داراست. از آنجایی که در این مد مدت زمان عملکرد الکروشوک بعد از آشکار شدن موج QRS به مرگ و زندگی بیمار میانجامد، دقت و عملکرد دستگاه از لحاظ زمانی دارای اهمیت است.
در حالت ایدهآل (بر طبق استاندارد ANSI/AAMI) پیک سیگنال خروجی دفیبریلاتور باید با تأخیر ۳۰ میلیثانیه منطبق بر سیگنال R موج ECG باشد.

بر اساس این استاندارد میانگین مقاومت بدن ۵۰ اهم در نظر گرفته میشود و در صورت تخلیه انرژی خروجی در مقاومت ۵۰ اهمی میزان اختلاف مجاز انرژی انتخابی نسبت به انرژی واقعی خروجی حدود ۱۵%+-۲ ژول در نظر گرفته میشود. از این رو کالیبراتور الکتروشوک باید توانایی شبیهسازی بدن انسان با یک مقاومت داخلی ۵ اهم را داشته باشد. همچنین بر اساس این استاندارد یک دفیبریلاتور باید توانایی دشارژ ۱۵ پالس با مقدار انرژی ماکزیمم را در عرض کمتر از ۵ دقیقه در یک مقاومت ۵۰ اهمی داشته باشد.
اندازهگیری مقاومت زمین، جریانهای نشتی بدنه،پیوستگی کابل پدال از دیگر تستهایی که باید به روی دستگاه الکتروشوک انجام گیرد.
آزمونهای کمی در کالیبراسیون و نگهداشت پیشگیرانه و محدوده مجاز آنها در جدول زیر بهطور خلاصه آورده شده است.
شرح آزمون محدوده مجاز
مقاومت زمین کمتر یا مساوی ۵/۰ اهم
جریان نشتی بدنه کمتر یا مساوی ۳۰۰ میکروآمپر
پیوستگی پدل کمتر یا مساوی ۱۵/۰ اهم
کالیبراسیون ضربان
آلارم ضربان
حد انرژی پدل داخلی کمتر یا مساوی j50
انرژی خروجی
انرژی بعد از ۶۰ ثانیه بیشتر یا مساوی ۸۵% یا طبق مشخصات کارخانه
زمان شارژ و انرژی ماکزیمم کمتر یا مساوی ۱۵ ثانیه

 • آزمونهای کمی در کالیبراسیون و نگهداشت پیشگیرانه و محدوده مجاز آنها به طور خلاصه عبارت است از :
  • مقاومت زمین کمتر یا مساوی ۵/۰ اهم
  • جریان نشتی بدنه کمتر یا مساوی ۳۰۰ میکروآمپر
  • پیوستگی پدل کمتر یا مساوی ۱۵/۰ اهم
  • کالیبراسیون ضربان
  • آلارم ضربان
  • حد انرژی پدل داخلی کمتر یا مساوی j50
  • انرژی خروجی
  • انرژی بعد از ۶۰ ثانیه بیشتر یا مساوی ۸۵% یا طبق مشخصات کارخانه
  • زمان شارژ و انرژی ماکزیمم کمتر یا مساوی ۱۵ ثانیه
 • مانیتورینگ وسیله ارزشمندی است که به پرستاران به صورت پیوسته، اطلاعاتی درباره بیمار جهت ارزیابی وضعیت وی، میدهد. با استفاده از این اطلاعات، پرستاران میتوانند ارزیابی بهتری از شرایط بیمار داشته باشند و تصمیمات درمانی بهتری را اتخاذ کنند.
 • با توجه به شکل و نوع دستگاه، سیستمهای مانیتورینگ، شکل موجها و اطلاعات عددی پارامترهای مختلفی همچون میزان ضربان، سرعت تنفس، فشار خون سیستول، دیاستول و میانگین آنها، دمای بدن، میزان SPO2، SVO2، خروجی و غلظتهای گازی راههای هوایی را نشان میدهند.
 • برای کالیبراسیون یک دستگاه مانیتورینگ باید هر یک از این موارد را به تنهایی بررسی کرد.

🚫کپی مطالب فقط با ذکر منبع مجاز می باشد🚫

⚙💉⚙ منبع: بیمارستان مجازی

اشتراک.

درباره نویسنده

پاسخ دهید