در حال دیدن:رادیولوژی

رادیولوژی
5

ام آرآی (به انگلیسی: MRI)‏ که مخفف عبارت (به انگلیسی: Magnetic Resonance Imaging)‏ است و…